Bättre styrka och betyg med idrott i skolan varje dag

Idrott i skolan bidrar till bättre betyg och minskar risken för framtida benfrakturer visar en ny forskningsstudie från Lunds universitet.

http://www.rf.se/Allanyheter/2016/battrestyrkaochbetygmedidrottiskolanvarjedag